REGULAMIN POBYTU W ZEFIRO ROOMS & APARTMENTS

Zefiro Rooms & Apartments będzie Państwu wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

1. Doba Hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 i trwa do godziny 11:00 dnia następnego (Ważne : W okresie od 13 marca do 29 maja 2021r cała część basenowa jest wyłączona z użytkowania)

2. Obiekt działa w sposób bez recepcyjny,

3. Obiekt ma w obiowiązku zapewnienie:

 • Zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
 • Profesjonalną obsługę, 
 • Wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko za jego zgodą,
 • W miarę posiadanych możliwości zapewnić inny Pokój/Apartament lub w inny sposób załagodzić niedogodności, gdy występujące usterki nie mogą zostać usunięte,

4. Gość powinien niezwłocznie zawiadomić obsługę obiektu tuż po zameldowaniu się w Pokoju/Apartamencie o:

 • Wystąpięniu szkody,
 • Nieprawidłowo wykonanej usłudze sprzątania,
 • Wszelkich ubytkach bądź zmianach które wydadzą się mu dziwne i które nie powinny mieć miejsca,

5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych lub kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową,

6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających,

7. Pobyt dzieci do lat 6 jest bezpłatny pod warunkiem, iż dzieci śpią na łóżku z rodzicami/opiekunami. Obiekt nie zapewnia i nie dysponuje dodadkowymi łóżeczkami czy też dostawkami,

8. Zwierzęta nie są akceptowane - obiekt jest przyjazny alergikom,

9. Każdorazowo opuszczając Pokój/Apartament, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Po podaniu kodu dostępu, drzwi pokoju pozostają na stałe otwarte i wymagają ręcznego zamknięcia. Podczas wprowadzania kodu dostępu należy zachować szczególna ostrożność aby nie udostępnić go osobom trzecim,

10. Gość nie może przekazywać Pokoju/Apartamentu osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który został opłacony,

11. Osoby niezameldowane w obiekcie, muszą byc zgłoszone obsłudze obiektu i mogą przebywać w Pokoju/Apartamencie od godziny 10:00 do godziny do godziny 20:00,

12. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 8:00,

13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia Pokoju/Apartamentu,

14. W przypadku rezygnacji z przyjazdu/anulacji pobytu, obowiozują zasady doboru oferty zwrotnej lub bezzwrotnej,

15. Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca pobyt pozostałych gości lub funkcjonowanie obiektu w tym pracowników obsługi obiektu, będzie z niego natychmiastowo usunięty a jego bagaże przekazane stosownym organom, 

16. Chęć otrzymania Faktury Vat za pobyt należy zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia rezerwacji, wymagamy podania nr NIP lub pełnych danych osobowych oraz aktualny mail, FV zostanie wysłana do 14 dni po wyjeździe gościa, 

17. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił pobyt gości lub funkcjonowania obiektu,

18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w Pokoju/Apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc a następnie zniszczy,

19. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej, zakazu palenia tytoniu na terenie obiektu oraz zniszczenia przedmiotów będących własnością Zefiro Rooms & Apartments, obiekt może obciążyć gościa karą wynoszącą minimum 500 PLN,

20. Zefiro Rooms & Apartments przetwarza dane osobowe z zachowaniem standardów bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.042016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zefiro Jarosław Przedwojski z siedzibą Gdańsk ul. Zbyszka z Bogdańca 73,
 • Celem przetwarzania jest:
  a) obsługa składanych zapytań - na podstawie art.6 ust.1a RODO
  b) rezerwacja pokoju - na podstawie art.6 ust.1a RODO
  c) realizacja umowy usługi hotelarskiej - na podstawie art.6 ust.1b RODO;
  d) marketing usług - na podstawie art.6ust.1a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody
  e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiekcie i najbliższym otoczeniu poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego - na podstawie art.6 ust.1f RODO

 

 • dane osobowe przechowywane będą:
  a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni,
  b) dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji,
  c) dotyczące realizacji umowy o usługi - przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym, miał miejsce pobyt,
  d) przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody lub do ustania podstawy,
  e) w systemach monitoringu wizyjnego - przez 30 dni,

 

 • odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) zewnętrzne biuro rachunkowe,
  b) dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich, 
  c) firmy świadczące usługi marketingowe,
  d) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

 

 • Gość posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi lub rezerwacji,

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator: ZEFIRO JAROSŁAW PRZEDWOJSKI, z siedzibą pod adresem 80-419 Gdańsk ul. Zbyszka z Bogdańca, nr 73 (zwany dalej „Administratorem”).

Korzystanie z serwisu Administratora (zwanego dalej „Serwisem” jest równoznaczne z akceptacją poniższej Polityki Prywatności.

Zbierane dane.
Dane zbierane podczas rejestracji - W celu skorzystania z niektórych funkcji naszego Serwisu wymagana jest rejestracja. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał w Naszym Serwisie.
Dane zbierane automatycznie – Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Sposób wykorzystania danych.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Jeżeli zapisałeś się na Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.


Przekazywanie danych innym podmiotom.
Twoje dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
Jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa udostępnimy Twoje dane organom państwa.


Uzupełniane danych z innych źródeł.
Nie zbieramy żadnych danych, prócz tych wskazanych w Polityce prywatności.
Wybór klienta w odniesieniu do sposobów wykorzystania.

Zmiany w danych odosobowych.
Drogą e-mail, pocztą lub po zalogowaniu się do serwisu, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do serwisu i wysyłki Newslettera. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie cookies („ciasteczek”).
W naszym Serwisie dane zbierane automatycznie są jedynie przez cookies („ciasteczka”).
Co to są ciasteczka? – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika na twardym dysku. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.


Cel wykorzystania ciasteczek.
Statystyczny – zbierane dane nie prezentują danych osobowych oraz wykorzystywane są dla poprawy jakości naszego serwisu. Poprzez plik cookies statystyczne zbieramy dane: geolokalizacja, informacje o systemie i przeglądarce użytkownika, ruch na stronie czyli skąd trafiły osoby przeglądające serwis.
Dostosowanie – pliki cookies wykorzystywane podczas zwiększenia funkcjonalności serwisu jak formularze internetowe, wybór wersji językowej.
Marketingowy


Typy stosowanych ciasteczek.
Sesyjne – pliki cookies umieszczone na czas korzystania z serwisu (sesji) są automatycznie usuwane po wyjściu ze strony (zakończenia sesji przeglądania.)
Stałe – nie są usuwane po zakończeniu sesji lub zamknięciu przeglądarki użytkownika, a pozostają zapisane w urządzeniu i mogą być przechowywane przez określony okres lub czas nieokreślony jak w przypadku Google analytics czy innych statystyk. Za pomocą ustawień swojego oprogramowania (przeglądarki internetowej) możesz zmienić sposób postępowania z cookies. Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować niepełną funkcjonalność strony. Domyślnie ustawienia przeglądarek internetowych akceptują obsługę cookies. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że wyrażasz zgodę na to, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Jednocześnie informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć niekorzystnie na funkcjonalność Serwisu.

Zabezpieczenia danych.
Komunikacja między Twoim komputerem a Serwisem gdy zbieramy Twoje dane, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL, oprócz tego nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany polityki prywatności.
Każda zmiana Polityki prywatności będzie ogłaszana w naszym Serwisie.

Kontakt.
Jeżeli masz pytania na temat ochrony prywatności, prosimy o kontakt email: kontakt@zefirorooms.pl lub pod adresem siedziby Administratora pod adresem 80-419 Gdańsk ul. Zbyszka z Bogdańca, nr 73